We hebben veel aandacht besteed bij het opstellen van de teksten van deze website. Dit is echter geen garantie dat vrijblijvendadvies.be volledig correct is. De gebruiker dient tevens op de hoogte te zijn dat de inhoud van de website kan wijzigen zonder voorafgaandelijke verwittiging.

Op vrijblijvend-advies.be staan verschillende hyperlinks gedefinieerd naar andere websites.
Vrijblijvend-advies.be kan niet verantwoordelijk worden geacht voor de inhoud van deze websites. Vrijblijvend-advies.be kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de websiteadressen op deze site.

Indien er ondanks onze zorg om de inhoud van de website te verzorgen, foutieve informatie wordt weergegeven, zouden wij het op prijs stellen een e-mail te versturen naar info@vrijblijvendadvies.be. Wij zullen alles in het werk stellen deze fouten zo snel mogelijk recht te zetten.

Vriendelijke groeten,

Vrijblijvend-advies.be

Logo