IPT Advies

Een Individuele Pensioentoezegging (afgekort ipt verzekering) is in feit hetzelfde als een groepsverzekering (voordelen, waarborgen, fiscaliteit zijn identiek), maar op individuele basis.

In tegenstelling tot de “groepsverzekering voor bedrijfsleiders” wordt de IPT dus toegekend aan één begunstigde, met name aan de zaakvoerder van een vennootschap. Een IPT wordt bovendien volledig “op maat” gemaakt van de begunstigde (pensioenopbouw, hospitalisatie, gewaarborgd inkomen, overlijden, schuldsaldo, onkostenverzekering, vastgoedfinanciering).

Een tweede verschil tussen de groepsverzekering voor bedrijfsleiders en de IPT is dat de bedrijfsleider rechtstreeks de begunstigde van het kapitaal is. De begunstigde heeft dus altijd recht op het kapitaal, ook als hij/zij het bedrijf verlaat of als het bedrijf failliet gaat.

Een IPT is een fiscaal erg voordelige manier voor de bedrijfsleider om geld uit de vennootschap te halen, zeker in vergelijking met een traditionele loonsverhoging en de uitkering van een dividend.

De vennootschap kan de premies voor de Individuele Pensioentoezegging aftrekken als beroepskost, op voorwaarde dat daarbij de zogenaamde 80%-regel nageleefd wordt. Deze 80%-regel geldt alleen voor het luik pensioenopbouw.

Een Individuele Pensioentoezegging kan gecumuleerd worden met een groepsverzekering of een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).

Wij hebben alle aanbieders van IPT vergeleken inzake waarborgen, rendementen en (instap)kosten. Door nu de juiste aanbieder te kiezen kan u op de einddatum tot vele tienduizenden euro’s meer bekomen.

Voornaam (*)

Achternaam (*)

Email (*)

Telefoon / GSM (*)

Bericht